Toegangscontrole

De Slotenwacht

familiebedrijf sinds 1908

0800 753 88 35


Ondernemers lijden ongemerkt verlies door diefstal en verduistering binnen het eigen bedrijf. Het is daarom verstandig prioriteit te stellen aan uw interne beveiliging.

 

toegangscontrole voor bedrijf

Met een toegangscontrole systeem kunt u de schade beperken.

U verkleint de kans op diefstal tijdens de kantooruren en tevens beschermt u uw medewerkers en hun bezittingen. Het systeem helpt u in het beheren van de toegang tot ruimtes, voorraden en magazijnen van uw bedrijf. U krijgt per ruimte inzicht op in- en uitgaande personen.

 

Verder kunt u nagaan welke medewerkers, welke ruimtes hebben bezocht, en zelfs wanneer en voor hoe lang. Toegangscontrole kan ook de aan- en afwezigheid van medewerkers nauwkeurig registreren. U beschikt steeds over meest gedetailleerde informatie.

 

Door het geven van bepaalde rechten aan medewerkers of bezoekers kunnen deze alleen toegang krijgen tot de ruimtes waar toegang tot verleent is. Dit voorkomt dat ruimtes beter afgeschermd zijn voor buitenstaanders en uw bedrijfsgegevens veilig zijn.

 

Voor het toepassen van toegangscontrole, zal eerst een inventarisatie gemaakt moeten worden van uw organisatie, waarna een juiste keus wordt gemaakt voor het toe te passen systeem.

 


Meer weten over toegangscontrole voor bedrijven?

Bel voor advies gratis 0800-7538835 of mail ons.Onze adviseurs bespreken met u de juiste keuzes.

 

Contactpagina >